ტროლების გამოვლენისა და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით gantrole.ge აგროვებს და აქვეყნებს მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომ პერსონალურ მონაცემებსა და იმ მონაცემებს, რომლებიც სოციალური ქსელის მომხმარებელმა თავად გახადა ხელმისაწვდომი. ტროლების გამოვლენის მიზნით, მოქალაქეების მიერ მოწოდებული საკუთარი პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია. ჩვენ არ გადავცემთ მოქალაქეების მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეებს გარდა კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მოგვწერეთ: mdfgeo@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon